سوالات متداول توالی یابی RNA های کوچک


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول 


1- sRNA -seq چیست؟

تکنیک small RNA –Seq، روشی است که با استفاده از تکنیک NGS ، کلیه RNA های کوچک سلول اعم از miRNA، siRNA ،  piRNA، ta-siRNA و nat-siRNA را مورد بررسی قرار میدهد.

2- مزایای استفاده از sRNA-seq  چیست؟

  • درک چگونگی تاثیر تنظیمات پس ترجمه ای بر روی فنوتیپ
  • شناسایی بیومارکرهای جدید بیماریها
  • دریافت اطلاعات کامل از کلیه sRNA ها و miRNA ها

3- چگونه درخواست خود را به شرکت توپاز ژن ارائه دهم؟

لطفا فرم مربوط به NGS order form را دانلود و بعد از پر کردن، آن را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com  ارسال فرمایید.