جدول غلظت و حجم نمونه‌ها و پرایمرهای ارسالی

 

چنانچه پرایمر مورد استفاده شما در لیست پرایمرهای شرکت میکروسینس موجود می باشد نیازی به ارسال پرایمر نیست. تنها لازم است که نام دقیق پرایمر خود را درفرم درخواست توالی یابی ذکر نمایید.

Standard_Primerlist_Microsynth.pdf

 


🔸 توالی یابی سانگر   

🔸 ویژگی‌ها و مزایا  

🔸 راهنمای آماده‌سازی، ارسال و شرایط نمونه 

🔸 جدول غلظت و حجم نمونه‌ها و پرایمرهای ارسالی 🔸

🔸 شرایط ارسال پرایمر و راهنمایی جهت طراحی  

🔸 نحوه ثبت سفارش

🔸 عضویت در سامانه