راهنمای آماده‌سازی، ارسال و شرایط نمونه

 

🔷 راهنمای آماده سازی و ارسال نمونه:

چنانچه شرکت توپاز ژن مفتخر به پذیرش سفارش خدمات توالی یابی sanger از جنابعالی می باشد لطفا مراحل آماده سازی نمونه خود را دقیقا بر اساس مراحل ذیل طی نمایید. با توجه به اتوماتیک بودن کامل سیستم توالی یابی رعایت شرایط مذکور به ما یاری خواهد کرد که پاسخگویی مناسبی جهت کیفیت نتایج توالی یابی شما مشتری ارجمند داشته باشیم.

🔷 شرایط نمونه :

1-  به جهت اثر بازدارندگی EDTA بر واکنش توالی یابی لطفا DNA را در آب مقطر استریل و یا بافر 10 mM Tris PH 8.5 حل نمایید. 

2- به جهت سیستم توالی یابی کاملا اتوماتیک، الزامی است نمونه ها فقط در تیوپ های 1/5 میلی لیتری با درب قفل شونده (safe lock) ارسال گردند.

3- جهت امنیت بیشتر نمونه ها و جلوگیری از ریختن نمونه ها لطفا درب تیوپها را با پارافیلم بپوشانید.

4- غلظت نمونه در تطابق با جدول غلظت نمونه باشد.

5- جهت حذف ناخالصی هایی همچون dNTPs و پرایمرها، محصول PCR تخلیص (Purification) شده باشد و یا قبل از توالی یابی درخواست خالص سازی در فرم سفارش ثبت گردد.

6-  قطعه DNA مورد نظر در محلول ارسالی و در نتایج الکتروفورز تک باند باشد. وجود قطعات تکثیری دیگر سبب ایجاد نویز در توالی یابی و عدم حصول نتایج مطلوب می گردد. در صورت نیاز به تخلیص از ژل لطفا قطعه مورد نظر از روی ژل بریده شده و درون تیوپ 1/5 میلی لیتری ارسال گردد.

7- قطعات کوچکتر از 100 باز در توالی یابی معمولا دچار مشکل می گردند که بهترین راه حل کلون کردن این قطعات می باشد.

8- پلاسیمدهای استخراج شده حاصل از کلونینگ معمولا نتایج خوب و قابل قبولی دارند. ولی در مواردی که پلاسمید تعداد نسخه کم (low copy) در E. Coli داشته باشد توصیه می گردد از خالص سازی بوسیله رسوب دهی با اتانول یا ستونهای سیلیکا برای بهبود توالی یابی استفاده گردد. در این رابطه چنانچه لازم دانستید این خدمت نیز توسط شرکت توپاز ژن قابل انجام می باشد.

 

شرایط ارسال نمونه: 

1- لطفا نام نمونه ها دقیقا بر روی لیبل روی تیوپ درج شده و روی آن را با چسب نواری بپوشانید. 

نکته: لطفا از درج نام فارسی و یا شماره  بر روی تیوپ قویا خودداری فرمایید. لطفا برای نام نمونه ها از ترکیب حروف و اعداد استفاده نمایید. 

2-  نام پرایمرها به طور واضح و خوانا بر روی برچسب تیوپ درج شود. خواهشمند است جهت ارسال پرایمر از تیوپهای1.5 - 0.5 میلی لیتر  با درب قفل شونده استفاده شود. لطفا جهت جلوگیری از اختلاط یا نشت نمونه ها حتما درب تیوپها با پارافیلم پوشانده شود. 

3- جهت ارسال از Ice pack  استفاده نمایید. 

4- لطفا پیش فاکتور تایید شده را به همراه نمونه ها ارسال نمایید. خواهشمند است توجه فرمایید که  شرکت از پذیرش نمونه بدون پیش فاکتور تایید شده معذور می باشد و مسئولیتی در قبال حفظ نمونه های بدون پیش فاکتور بر عهده نمی گیرد.  

 


 

🔸 توالی یابی سانگر   

🔸 ویژگی‌ها و مزایا  

🔸 راهنمای آماده‌سازی، ارسال و شرایط نمونه 🔸

🔸 جدول غلظت و حجم نمونه‌ها و پرایمرهای ارسالی 

🔸 شرایط ارسال پرایمر و راهنمایی جهت طراحی  

🔸 نحوه  ثبت سفارش

🔸 عضویت در سامانه