سوالات متداول توالی یابی اگزوم

 


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


1 - کیتهای متداول مورد استفاده برای Exome enrichment  چیست؟

  • Agilent SureSelect Exome Capture kit
  • Truseq Exome Enrichment Kit
  • OncoGxOne™ Discovery Cancer Panels
  • TargetGxOne™ Gene Enrichment

2- پلتفرم های مورد استفاده برای توالی یابی اگزوم چیست؟

  • Sequencing Platforms
  • HiSeq 2500 / HiSeq 4000 / HiSeq X Ten / NovaSeq 6000
  • NextSeq 500
  • Miseq

bioinformatics. 2016 Oct 14;19(1):23-40.

 

3- چگونه درخواست خود را به شرکت توپاز ژن ارائه دهم؟

 

 

لطفا فرم مربوط به NGS order form  را دانلود و بعد از پر کردن، آن را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com  ارسال فرمایید.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید

02632516524

09108492192