سوالات متداول RNA های بلند غیر کد کننده


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


۱- lncRNA -seq چیست؟

با استفاده از تکنیک توالی یابی lncRNA با حذف rRNAs و آنالیز بیوانفورماتیکی ، به طور اختصاصی میتوان اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص lncRNA ها، یافتن موارد جدید و نیز محل اثر این RNA ها بر روی ژنوم به دست آورد.

۲- چرا در توالی یابی lncRNA ،از Strand -specific library استفاده میشود؟

اغلب نواحی ژنومی دارای رونوشت های مثبت و منفی هستند. در واقع نسخه برداری آنتی سنس یک روش ویژه تنظیم بیان ژن در یوکاریوتهاست. توالی یابی RNA های خاص یک زنجیره ( (strand-specific RNA seq روشی است برای درک رشته مبدا رونوشتها  ( رشته مثبت یا منفی) و در نتیجه دریافت اطلاعات دقیقتری در خصوص ساختار ژنها و تنظیم بیان ژنها. 

۳- آیا برای lncRNA-seq نیاز به ارگانیسم مرجع وجود دارد؟

بله، آنالیز lncRNA ها بر اساس اطلاعات رفرانس ژنوم تنها در گونه هایی که این اطلاعات برای آنها موجود می باشد انجام میگیرد.

۴- چگونه درخواست خود را به شرکت توپاز ژن ارائه دهم؟

 

لطفا فرم مربوط به NGS order form  را دانلود و بعد از پر کردن، آن را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com  ارسال فرمایید.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید:

02632516524

09108492192