زمانبندی انجام سفارشات توالی یابی سانگر از تحویل نمونه تا دریافت نتایج

 

به اطلاع مشتریان محترم شرکت توپاز ژن می رساند؛ از تاریخ 98/1/25 کلیه مشتریان عزیز خدمت توالی یابی سانگر می توانند  به راحتی با استفاده از کد مشتری خود از طریق سایت توپاز ژن بخش اخبار و تازه ها از زمانبندی مراحل انجام سفارش خود از تحویل نمونه تا دریافت نتایج اطلاع کسب نمایند. 

خواهشمند است برای آگاهی از زمانبندی اجرای سفارش خود فایل زیر را دانلود نمایید.


 5c77d-پارت 76.docx

 

d26d1-پارت 77 2530816.docx

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.