آرشیو نوشته ها

به اطلاع مشتریان محترم شرکت توپاز ژن می رساند؛ از تاریخ 98/1/25 کلیه مشتریان عزیز خدمت توالی یابی سانگر می توانند به راحتی با استفاده از کد مشتری خود از طریق سایت توپاز ژن بخش اخبار و تازه ها از زمانبندی مراحل انجام سفارش خود از تحویل نمونه تا دریافت نتایج اطلاع کسب نمایند. خواهشمند است...

30 فروردین 1398 10:24 0 دیدگاه