آرشیو نوشته ها

کرونا ویروس ها، ویروس هایی با اندازه متوسط، پوشش دار ودارای RNA تک رشته هستند که نام گذاری آنها به دلیل شکل تاج آنها در زیر میکروسکوپ می باشد. این ویروس ها بزرگترین ژنوم از نوع RNA با طول 27 تا 32 کیلوباز را در بین ویروس ها دارند و اندازه ویروس حدود 120 نانومتر می باشد. زیرخانواده ی کرونا...

17 تیر 1399 12:44 5 دیدگاه