آرشیو نوشته ها

.Von willebrandp4 به نظر میرسد فعال سازی فاکتور Von willebrand میتواند به انعقاد خون و عوارض شدید کووید 19 منجر گردد. برای اطلاعات بیشتر فیلم را ملاحظه نمایید.

06 مرداد 1399 11:19 0 دیدگاه