توالی یابی

بهترین روش ارسال نمونه RNA به خارج از کشور چیست؟

/ngs/

تکنیک توالی یابی نسل جدید یا Next Generation Sequencing که به اختصار NGS گفته می شود طی چند سال پیدایش خود، تحول بزرگی را در علوم زیستی و ژنتیکی ایجاد کرده است. این تکنیک که در چند سال گذشته در کشور ما هم شناخته شده و افراد زیادی را به خود جذب کرده است بسیار کاربردی و منطبق با پیشرفت علم...