ژنتیک ویروس کرونا واکسن کرونا

تاثیر ژنتیک افراد برمیزان بروز علائم بیماری کرونا

/post-9/

ژن ها ، سرنخی جدید از دلیل علائم شدید بیماری کرونا در برخی از افراد دارند. اینکه چرا برخی از افراد مبتلا به ویروس کرونا هیچ علامتی ندارند و برخی دیگر به شدت بیمار می شوند، امروزه یکی از بزرگترین معما ها است. مطالعه ای بر روی بیش از 2200 بیمار مراقبت ویژه در مجله ی Nature ، موجب شناسایی ژن...