شرکت های همکار و نمایندگی ها   

گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن


تلفن:  3-88985291(021)98+
نمابر: 89775181(21)98+  

ایمیل:    info@amitisgen.com
              amitisgen@gmail.com

آدرس:  ایران تهران خیابان ایتالیا پلاک 2 واحد 3
کد پستی : 1416673744