محصولات وارداتی

محصولات وارداتی شرکت درفایلهای Excel دسته بندی شده اند. لطفا بر اساس نوع محصول مورد نیاز خود، فایل را دانلود نموده و نام دقیق محصول و شماره کاتالوگ آن را برای دریافت پیش فاکتور به ادرس ایمیل info@topazgene.com ارسال نمایید. 

TopazGeneDistributed Products-Sangon.xlsx

 Cell seperation media products.xlsx

Antibody and peptide- DeltaBiolabs.xls

Antibody- Exbio.xlsx

Fluorescence Colour- InnovaBiosciences Prospec.xls

 Cytokines and Growth factors Prospec.xlsx

buffers(ELISA, western blot, IHC,R- universal) -Aptum.xlsx

Antibody and recombinant protein.proteogenix).xlsx