سوالات راجب کووید20

کووید20 (کرونای انگلیسی)

/post-13/

جهش جدیدی در ویروس Covid-19 کشف شده است و لندن و جنوب شرق انگلیس دچار ترس شیوع سریعتر این سویه شده است. در حالی که کارشناسان اظهار کرده اند که هنوزبرای اعلام تأثیرات احتمالی این سویه جدید زود است و فقط مواردی کمی وجود دارد که ما می دانیم. همچنین نکته بسیار مهم این است که ، احتمال پاسخ...