ژنتیک مولکولی

شرکت توپاز ژن کاوش به پشتوانه تیم متخصص و مجرب خود در حوزه بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی با اطمینان نتایج خود را تضمین می نماید.

 

 

🔸خدمات قابل ارائه :

 

ریبوتایپینگ

  •  شناسایی مولکولی باکتری ها و ارکی ها از طریق توالی یابی ژن 16s rRNA
  • شناسایی مولکولی قارچها از طریق توالی یابی ژن  ITS

 

DNA بارکدینگ:

  • شناسایی DNA بارکد گونه های جانوری با استفاده از ژن COI ( انجام پروژه به طور کامل)

 

استخراج ماده ژنتیکی

  • استخراج DNA و RNA از نمونه های زیستی به منظور انجام آنالیز های ژنوم، متاژنوم و ترانسکریپتوم

 

سنتز کتابخانه ژنومی متاژنومیک 16s rRNA و 18s rRNA

 

انجام خدمات PCR و Real time PCR

 

انجام خدمات آنالیز بیوانفورماتیکی داده های حاصل از توالی یابی اگزوم، ژنوم، متاژنوم و ترانسکریپتوم 

 

مشارکت در پایان نامه های دانشجویی ( مشترک )  از مرحله تدوین پروپوزال تا انجام و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

🔸الزامات نمونه:

  • در مورد نمونه های ریبوتایپینگ باکتری و قارچ ارسال دو پلیت کشت خالص ضروری می باشد. در صورتی که نمونه باکتری قابل جداسازی از محیط کشت نباشد حتما ارسال نمونه به صورت پلت باکتری درون تیوپ 5/1 و یا 2 میلی لیتری ضروری است.
  • در خصوص نمونه های بارکدینگ جانوری ارسال بافت جانوری و یا نمونه در ازت مایع، یخ خشک و یا در الکل با رعایت کلیه اصول صحیح نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه ضروری می باشد. 
  • در خصوص نمونه ای مرتبط با استخراج RNA، با رعایت اصول صحیح نمونه برداری انتقال نمونه با ازت مایع و یا درون یخ خشک صورت پذیرد. در مواردی می توان از انتقال نمونه درون بافر RNA later استفاده نمود.
  • در خصوص نمونه های پزشکی جهت آنالیزهای نسل جدید توالی یابی انتقال نمونه ها درون یخ خشک و با رعایت اصول ایمنی انجام پذیرد.

 

🔸چگونه سفارش خود را ثبت نمایم؟

  • لطفا درخواست خود را با ذکر جزییات به آدرس topazoligo@gmail.com ایمیل نمایید.

          در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید

02634764067

09108492192