توالی یابی نسل جدید

 

نسل جدید توالی یابی شامل انواع تکنولوژی های توالی یابی میلیونها و یا میلیاردها قطعه DNA  به طور همزمان می باشد که حجم انبوهی از داده را در مدت زمان بسیار کوتاه و هزینه کم تولید می نماید. آنالیزداده های حاصل از توالی یابی امکان بررسی های بسیار عمیق در سطح ژنوم و ترانسکریپتوم را ایجاد نموده و به محققان این امکان را داده است تا جسورانه به طرح فرضیه ها پرداخته و در مدت کوتاهی به پاسخ سوالات خود دست یابند.

مزایای استفاده از NGS:

🔹 امکان توالی یابی سریع و ارزان کل ژنوم

🔹 بررسی دقیق  نواحی توالی های هدف

🔹 بررسی دقیق و عمیق ترانسکریپتوم و یافتن واریانتهای جدید در سطح RNA و  مناطق اسپلایسنگ، و یا بررسی کیفیت و کمیت mRNA در آنالیز بیان ژنها

🔹 آنالیز فاکتورهای اپی ژنتیک مانند نواحی متیلاسیون DNA در طول ژنوم و یا برهمکنش پروتئینها

🔹 توالی یابی نمونه های سرطانی برای بررسی جهش های نادر سوماتیکی و یا مطالعه ساب کلونهای سرطانی و غیره

🔹 بررسی کمی جوامع میکربی در انسان و سایر محیطهای مرتبط

 

خدمات توالی یابی نسل جدید

شرکت توپاز ژن کاوش به پشتوانه تیم متخصص (Ph.D Level)  خود خدمات کامل NGS را  از آغاز پروژه تا انتها شامل ارائه مشورتهای لازم برای طراحی پروژه ، توالی یابی و آنالیز داده ها به مشتریان خود ارائه می نماید.

 

🔹توالی یابی کامل ژنوم

 (whole genome sequencing)   

                                

🔹توالی یابی اگزوم 

(Exome sequencing)

 

🔹توالی یابی امپلیکون

Amplicon sequencing

 

  🔹# Chip-Seq

Chromatin Immunoprecipitation Sequencing

 

🔹توالی یابی هدفمند

Targeted DNA sequencing

 

🔹توالی یابی ترانسکریپتوم

RNA Sequencing 

 

🔹متاژنومیکس

Metagenomics

 

 در صورتی که تمایل به سفارش هر یک از خدمات مرتبط با نسل جدید توالی یابی را دارید لطفا مراحل زیر را مطالعه و رعایت بفرمایید.

 

1- بر اساس درخواست مشتری توالی یابی در شرکت ماکروژن کره جنوبی و یا نووژن هنگ کنک انجام می گیرد. مدت زمان پاسخ دهی برای یک پروژه توالی یابی نسل جدید  به طور میانگین  3  ماه است.  بسته به نیاز نمونه جهت تکرار مراحل استخراج و ارسال مجدد این زمان افزایش می یابد. 

2- ارسال نمونه  یک بار در ماه در بازه زمانی 5 الی 7  هر ماه انجام میگیرد. به جهت زمان و مراحل مورد نیاز برای اماده سازی نمونه های DNA و RNA  استخراج شده، زمان بسته شدن پارت 4 هر ماه می باشد. نمونه هایی که حتی یک روز بعد از بسته شدن پارت تحویل شرکت شوند در پارت ماه  بعد ارسال می شوند. 

توجه:  در صورتی که درخواست استخراج نمونه توسط شرکت توپاز ژن را دارید لطفا حداقل دو هفته زودتر  نمونه های خود را با رعایت اصول و مراحل  مندرج در زیر به شرکت ارسال نمایید. 

3- نمونه ها در تیوبهای RNA stable  و DNA stable  به صورت کاملا خشک و در دمای اتاق ارسال می گردند. 

 

4- فرم  خرید خدمت NGS را دانلود نموده و بعد از پر کردن دقیق آن ، فایل را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com ارسال نمایید. 

Topaz gene NGS order form F-SE-01-01 .xlsx

 5- پیش فاکتور ارسالی از شرکت را به تایید امورمالی دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی خود رسانده و همراه با نمونه خود به شرکت ارسال نمایید. 

توجه: نمونه هایی که بدون پیش فاکتور تایید شده به شرکت ارسال گردند مورد پذیرش نبوده و شرکتی مسئولیتی در قبال این نمونه ها ندارد. 

6-  در صورتی که نمونه شما  DNA و یا RNA  است لطفا عکس ژل را به همراه نمونه ارسال نمایید. 

توجه: شرکت از ارسال نمونه های بدون عکس ژل و کنترل کیفی اولیه حهت توالی یابی معذور است

7- در صورت ارسال بافت یا سلول جهت استخراج DNA و RNA از یخ خشک و یا ازت مایع در شرایط کاملا ایمن برای نمونه  استفاده نمایید.